Zákaznická podpora
MENU

Naše služby

Implementace informačních systémů

Systémy HELIOS Green i TIS jsou postavené tak, aby se daly přizpůsobit vašim jedinečným potřebám. Proto je pokaždé konfigurujeme jinak. Vždy ale dodržujeme systematický postup. Skládá se z několika kroků, které vedou od definice vašich požadavků až k úspěšnému zavedení systému ve vaší firmě a zaškolení všech uživatelů k jeho používání.

Definice
Návrh
Konfigurace
Implementace
Start
1

Definice požadavků

Na začátku se vás hodně ptáme, co od informačního systému ve své firmě očekáváte. Analyzujeme stávající stav vašich podnikových procesů a následně stanovujeme celkový rozsah projektu, harmonogram a cenu. Specifikujeme hardwarové i softwarové nároky a jmenujeme projektový tým. Především definujeme cíle, ke kterým chceme společně dojít, abychom na konci spolupráce mohli snadno ověřit jejich naplnění.

2

Návrh řešení

V této fázi je pro nás důležitá součinnost s klíčovými uživateli IS ve vaší firmě. Detailněji analyzujeme vaše požadavky a popisujeme jejich řešení v našem informačním systému. Upřesňujeme návrh celého procesu tak, aby byl v souladu s vašimi pracovními postupy a navazoval na další systémy, které používáte.

3

Konfigurace systému

Na řadě je nastavení a realizace programových řešení pro váš podnikový systém včetně jejich pilotního testování. Revidujeme a aktualizujeme plán projektu. Správci hardwaru mezitím zajišťují infrastrukturu, na které nový systém poběží. Od vás v této fázi potřebujeme podklady pro naplnění číselníků a migraci vašich provozních dat do IS.

4

Implementace

Konečně nastává vlastní implementace IS. Po vyhodnocení výsledků interního testování školíme správce a klíčové uživatele z vaší firmy. Dáváme dohromady provozní instrukce, abyste mohli se systémem samostatně pracovat a poskytnout podporu dalším koncovým uživatelům ve vaší firmě. Následně spolupracujeme na testování a databázi naplňujeme ostrými daty. Pokud se vyskytnou nějaké zádrhele, okamžitě sjednáváme nápravu v nastavení.

5

Odstartování systému

Pokud je řešení ověřeno jako plně funkční, spouštíme ostrý provoz. Od této chvíle jsme vám nablízku, abychom pomohli s prvními kroky, s první měsíční závěrkou a také abychom případné nedostatky odstranili pokud možno obratem. Po druhém měsíci, kdy už zvládáte vše sami, je projekt oboustranně akceptován. Pak se naše spolupráce “zužuje” na poskytování technické podpory, případně můžeme naplánovat další rozvoj IS podle vašich požadavků.

Technická podpora

Po úspěšném zavedení informačního systému je občas potřeba něco upravit, opravit nebo přidat či vylepšit. Ať už problém vyřeší telefonická rada, technický zásah nebo návštěva u vás, jsme vám stále k dispozici.

Co všechno můžeme společně řešit?

 • Opravy dat a funkcionalit na základě vašich reklamací
 • Předávání Upgradů, Patchů, Hotpatchů a Quickbuildů
 • Legislativní updaty licencí
 • Procesní analýzu a vývoj dalších funkcí na základě vašich podnětů

Jakou formu může mít technická podpora?

 • Informace o novinkách uveřejněné na našem Extranetu
 • Konzultace osobně i po telefonu
 • Telefonický a e-mailový hotline
 • Vzdálený přístup do vašeho IS HELIOS Green
 • Odpověď na písemný elektronický dotaz
 • Školení uživatelů

Další služby

Provoz HELIOS Green v cloudovém prostředí

Provoz informačních systémů ve sdíleném prostoru má spoustu výhod a ulehčí vám práci především při sdílení a dlouhodobém uchovávání dat. Je ale jen na vás, do jaké míry cloud využijete. Prioritou při využití cloudu je vždy celkové zabezpečení vašeho systému, aby se ven nedostalo nic, co nemá. Výhodou tohoto řešení je také škálovatelnost výkonu, který může být upravován v hodinových intervalech podle zátěže na infrastrukturu (například v pracovní době, nebo pro složité výpočty v nočních hodinách), nebo může jednoduše růst s vašimi požadavky na informační systém. Pro některé zákazníky může být zajímavá také možnost využít servery v různých datacentrech po celém světě.

 Varianty využití cloudu

 • Všechna data máte u sebe a cloud využíváte pouze k záloze
 • Využíváte HW řešení datacentra a váš systém běží v cloudu, čímž vyřešíte starosti s výkonem, úložištěm i dostupností na všech lokalitách
 • Využíváte nejen hardwarové řešení cloudového prostředí, ale také si pronajímáte SW formou Software as a Service (SaaS) –ať se jedná o operační systém, databázový systém nebo dokonce celý informační systém HELIOS Green

Při zavádění cloudových řešení úzce spolupracujeme se společností IBM, která nám v této oblasti poskytuje dlouholeté know-how a potřebné serverové zázemí. Je pro nás výzvou najít to nejlepší řešení právě pro vaši firmu.

Financování IT

Pokud potřebujete náklady na pořízení nového informačního systému a veškeré IT infrastruktury rozložit na delší časové období, rádi vám pomůžeme se snížením nákladů. Ve spolupráci s IBM Global Financing pro vás dokážeme zajistit financování hardwaru i softwaru, stejně jako optimalizaci nákladů na následnou údržbu systému a případný další vývoj v čase. Dokážeme financovat dokonce celé projekty od úvodní analýzy až po rutinní provoz.

Můžeme vám nabídnout klasický finanční či operativní leasing i dodavatelské úvěry. Pokud chcete vybavení bezprostředně vlastnit, navrhneme pro vás financování na míru.

Nabídka IBM Global Financing je výhodná především díky dlouhodobé strategii a expertíze v oblasti IT, která pomáhá problémy nejen řešit, ale také jim předcházet. Úrokové míry této služby jsou díky oborové specializaci řádově nižší oproti běžným způsobům financování. Svým odborným know-how vám IBM dokáže zajistit smysluplně nízké náklady a pomůže vám zmírnit rizika. Ušetřené finanční prostředky pak můžete klidně využít k jiným investicím.

 

Chcete probrat možnosti financování vašeho projektu? Neváhejte nás kontaktovat pro osobní konzultaci.